POLE DANCE ACADEMY

Pole Fitness Academy

Štúdio situované v historickom centre mesta je jedným z naväčších štúdií v Košiciach a ponúka svojím študentom ucelený proces na získanie kondície a sily modernou a zábavnou formou.

Naším cieľom je ukázať športový a umelecký aspekt Pole fitnessu a zároveň podporiť sebavedomie klienta.

Programy sú vhodné pre všetkých bez ohľadu na úroveň schopností a zručností a pre tých, ktorí sa chcú odpútať od tradičných spôsobov cvičenia v posilňovniach.

Služby

Tak ako každý človek je iný, tak i telo každého jedného z nás je jedinečné a s rozdielnym stupňom kondície, či koordinácie. Rešpektujeme tieto rozdielnosti. Na výber sú rôzne úrovne záťaže a náročnosti. Každá hodina je pod dohľadom certifikovaného trénera s maximálnym počtom 5 účastníkov na hodine.

K dosiahnutiu lepších výsledkov ponúkame podporné cvičenia venované flexibilite, mobilite a získaniu sily.

Programy sú vhodné pre všetkých bez ohľadu na úroveň schopností a zručností a pre tých, ktorí sa chcú odpútať od tradičných spôsobov cvičenia v posilňovniach.

  • L1 - Začiatočník - zameraný na budovanie potrebnej sily, ohybnosti. Naučíte sa správny postoj, úchyty, chôdzu, získate základ pre všetky pole dance kurzy. Osnovy zahŕňajú základne spiny a ich vylepšovanie, šplh, začiatky inverzií.
  • L2 - Medzilevel - je prerekvizitou k ďalším Pole Fitness úrovniam, kedy sa ištruktor uistí, že ste zvládli techiky pre ďalšie pokročilejšie triky a choreografiu.
  • L3 - Mierne pokročilý - zameraný na zvyšovanie sily, flexibility, zlepšovanie spinov a ich kombinovaniu, pridávanie nových inverzií, triky, floor work.
  • L4 - Pokročilý – venuje sa náročnejším prvkom, trikom, ich spájaniu so spinmi a floor workom k riadeným rutinám a choreografiam.
  • Otvorená hodina – na týchto vyhradených stretnutiach (bez aktívnej účasti inštruktora) môžete postupne praktizovať a precvičovať všetko z vaších vedených hodín, alebo skúšať si vlastné triky.

Klient sa môže prihlásiť na jednotlvé hodiny podľa zvolenej úrovne.

Kurzy

Pole fitness kurzy s uzavretou skupinou cvičencov:

  • 12 hodín pod vedením trénera
  • 2 otvorené hodiny
  • záverečná prezentácia dosiahnutých schopností formou krátkej choreografie vrámci uzavretého kruhu členov akadémie
*Pre dany kurz odporúčame zvýhodnený PoleFit balík.

FlexBody

  • hodiny zamerané na naťahovanie svalov, zvýšeniu ohybnosť kĺbov a tak k získaniu väčšej flexibility

FitBody

  • podporné cvičenia s cieľom dostať sa do kondície, spevniť stred tela, zmeniť vlastné telo na funkčné

Cenník

Pole Dance
Skupinová hodina 5 vstupov* 45€
Skupinová hodina 10 vstupov* 90€
Skupinová hodina 12 vstupov* 96€
Individuálna hodina 1 vstup 15€
Individuálna hodina 5 vstupov* 70€
Individuálna hodina 10 vstupov* 140€
Skupinová hodina deti 5 vstup* 35€
Skupinová hodina deti 10 vstupov* 70€
Uzavretý kurz deti 12 vstupov* 72€
Skupinové cvičenia
Skupinová hodina 1 vstup 5€
Skupinová hodina 12 vstupov* 50€
Kaatsu
Jednorazový vstup 20€
10 vstupová permanentka 170€

*cena pri platbe vopred

Pripoj sa k nám a začni už dnes!